Ouders en/of verzorgers

Partnerschap met ouders en de communicatie met ouders is belangrijk in de visie van Stichting 'Ieder kind telt'. 

Ouders worden zoveel mogelijk bij de school en bij het onderwijs van hun kind betrokken. 
Ouders hebben gelegenheid zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
Daarnaast zijn op schoolniveau ouderraden en medezeggenschapsraden actief.

Op de site van de scholen kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden tot betrokkenheid van ouders en/of  verzorgers.