Klachtenregeling

Alle scholen van de stichting zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van de Besturenraad voor christelijk onderwijs. Open communicatie en een professionele houding dragen er toe bij dat ouders tevreden zijn over de wijze waarop er met hen en met de kinderen wordt omgegaan. Ook voor personeel en directies geldt dat goede communicatie en een professionele houding het werkplezier ten goede komt.

De klachtenregeling is te vinden in de schoolgids van onze scholen.