Aannamebeleid

Toelating van kleuters die voor het eerst aan het basisonderwijs gaan deelnemen

De wet primair onderwijs geeft aan dat kleuters op de basisschool kunnen worden geplaatst als zij 4 jaar zijn geworden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat zij maximaal 10 dagdelen kunnen komen “kennismaken” voordat zij 4 jaar zijn geworden.

Binnen Stichting 'Ieder kind telt' geven we hier als volgt invulling aan:

 1. Kleuters kunnen op hun vierde verjaardag worden geplaatst op de basisschool.
  In een gesprek met de ouders/verzorgers wordt geadviseerd om het kind te plaatsen op de maandag na de verjaardag.

  Aan ouders/verzorgers wordt ook geadviseerd om hun kind in de maanden juni/juli niet meer op de basisschool te plaatsen.
   
 2. De mogelijkheid om kleuters te laten kennismaken met de school wordt als volgt ingevuld:
  De kennismaking kan plaatsvinden vanaf maximaal 5 schoolweken voor de plaatsing van de kleuter.

  De school bepaalt de frequentie waarin en de dagdelen waarop kan worden kennis gemaakt. 
  Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor 2 dagdelen per week gedurende 5 weken. Om organisatorische redenen kan hiervan worden afgeweken.
  De kennismaking voor de plaatsing na de zomervakantie kan plaatsvinden tijdens de kennismakingsdag vóór de zomervakantie. In dat geval wordt de ouders/verzorgers geadviseerd om af te zien van een kennismaking van meerdere dagdelen.