Strategisch beleid

De plannen en voornemens zijn uitgewerkt en beschreven in het 'Strategische Beleidsplan 2018-2022'. Dit document is het resultaat van overleg met de opbrengsten van open en constructieve  gesprekken binnen de teams, kenniskringen, directies, MR, OR, medewerkers bestuurscentrum en externe partners. Het strategisch beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende vier jaar. In het SBP wordt aangegeven waar het bestuur zich de komende jaren op wil richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar samen met het management, de teams, het ondersteunend personeel, vrijwilligers en medezeggenschapsraden. 
Dit plan geeft kader en richting aan: 'SAMEN...verder ontwikkelen, professionals, ouders en kinderen!