P&O-beleid

Kwaliteit van onderwijs bereiken we pas als we investeren in de kwaliteit van onze medewerkers. Doel van ons P&O-beleid is om een goede en verantwoordelijke werkgever te zijn, medewerkers te boeien en te binden en oog te hebben voor motieven, belangen en ambities.
We streven naar professioneel werkgeverschap en een eigentijds personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast een organisatie die effectief en efficient is ingericht met een optimale management- en organisatiestructuur.
Ontwikkeling van het management en van medewerkers staat voorop.

Met goed personeelsbeleid is Stichting 'Ieder kind telt' beter voorbereid op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De uitdagingen van de toekomst zijn:
- Daling van het aantal leerlingen en dientengevolge een daling van de inkomsten
- Nemen van maatregelen om talentvolle jonge leraren voor onze organisatie te behouden
- Uitstroom van ervaren personeel in verband met pensionering
- Professionalisering van onderwijspersoneel
- Een uitstekende gesprekkencyclus met functionerings- en beoordelingsgesprekken
- Duurzame inzetbaarheid en loopbaanmogelijkheden
 

 

Gedragscode

De gedragscode van Stichting 'Ieder kind telt' vindt u hier.

Samen opleiden!

Op 16 maart 2016 is het Convenant samen opleiden tussen Windesheim en Stichting 'Ieder kind telt' ondertekend.
Het conventant vindt u hier!

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures binnen de Stichting 'Ieder kind telt'.