Managementoverleg

Het managementoverleg wordt voorgezeten door de voorzitter College van Bestuur.
Aan dit overleg nemen deel de directeuren  van de scholen en onderwerp afhankelijk de facilitair manager en/of de beleidsmedewerker P&O.
De agendapunten voor dit overleg worden aangedragen vanuit zowel de directies van de scholen als het bestuur.
In dit overleg komen in elk geval aan de orde beleidsvoorstellen richting het bestuur.
Het overleg vindt minimaal 12 keer per jaar plaats.