Bestuursverslag 2016

Om het Bestuursverslag van Stichting 'Ieder kind telt' 2016 te lezen klikt u hier!

Organisatie

Stichting 'Ieder kind telt' is een stichting met 10 basisscholen en 1 school voor speciaal basis onderwijs, alle liggend in de gemeente Hellendoorn.
De stichting heeft ongeveer 200 personeelsleden in dienst en telt ongeveer 1700 leerlingen.
De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit 5 personen en een College van Bestuur.

De missie van de Stichting 'Ieder kind telt' geeft hiermee aan dat:

    • Het eigene en unieke van elk kind, als een schepsel van God wordt gewaardeerd en gerespecteerd.
    • De scholen van de stichting vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud geven aan onderwijs en opvoeding.
    • Kennis en vaardigheden belangrijk zijn, maar ook het omgaan met waarden en normen en het omgaan met elkaar
 
Strategisch beleid
De plannen en voornemens zijn uitgewerkt en beschreven in het 'Strategische Beleidsplan 2015-2018'. Dit document is het resultaat van overleg met de opbrengsten van open en constructieve  gesprekken binnen bestuur, medewerkers bestuurscentrum, schooldirecties, RvT en GMR. Het strategisch beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende vier jaar. In het SBP wordt aangegeven waar het bestuur zich de komende jaren op wil richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar samen met het management, de teams, het ondersteunend personeel, vrijwilligers en medezeggenschapsraden. 
Dit plan geeft kader en richting voor: 'Goed onderwijs voor ieder kind, want 'Ieder kind telt'!