Gouden handen project!

De gouden handen groep start is gestart op donderdag 5 september 2013.

Chris Lindhout (directeur De Schaapskooi) is initiatiefnemer samen met scholengemeenschap Reggesteyn om leerlingen die moeite hebben met theoretische vakken als lezen, taal en rekenen. Maar talenten laten zien bij de creatieve vakken zoals techniek, tekenen en handvaardigheid. Deze kinderen hebben gouden handen!  
Doel is om leerlingen door middel van praktische opdrachten en succeservaringen het plezier in leren en het met plezier naar school gaan te laten ervaren!

Daarom dit jaar een pilot waaraan 11 leerlingen deelnemen die bestaat uit 20 technieklessen met praktische oefeningen en opdrachten, die op donderdagmiddag worden gegeven op de Reggesteyn-vestiging Willem de Clerqstraat. Deze lessen worden verzorgd door Floris Fransen (leerkracht groep 8 van de Schaapskooi) en Jan Getkate (docent Reggesteyn).

De eerste nieuwsbrief vindt u hier!