Op deze pagina is meer informatie te vinden over de diverse kenniskringen en plusgroepen binnen Stichting 'Ieder kind telt'.

Onderwijs

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en leren op de scholen. Stichting ‘Ieder kind telt’ ontwikkelt een opbrengstgerichte cultuur waarbij handelingsgericht werken centraal staat.

Op de scholen wordt met veel inzet en plezier  gewerkt om kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen te verzorgen. De scholen geven invulling aan de schoolplannen welke zijn uitgewerkt in het  jaarlijks opgestelde SOP (school-ontwikkelplan).
Op stichtingsniveau zijn de geplande activiteiten beschreven in het Operationele Beleidsplan (OBP).

De onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda. Opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijsproces te verbeteren, zodat de leerprestaties toenemen.
Het onderwijsproces is handelingsgericht afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Stichting 'Ieder kind telt' streeft naar:
Goed onderwijs door professionele leerkrachten die het handelen en gedrag afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling;
opbrengsten minimaal op het niveau van de wettelijke vastgestelde inspectienormen;
vastgestelde ambitieniveaus.

 

 

Gouden handen project

De gouden handen groep start is gestart in september 2013.
Stichting 'Ieder kind telt' is initiatiefnemer samen met scholengemeenschap Reggesteyn om leerlingen die moeite hebben met theoretische vakken als lezen, taal en rekenen. Maar talenten laten zien bij de creatieve vakken zoals techniek, tekenen en handvaardigheid. Deze kinderen hebben gouden handen!  Doel is om leerlingen door middel van praktische opdrachten en succeservaringen het plezier in leren en het met plezier naar school gaan te laten ervaren!
Daarom dit jaar een pilot waaraan 11 leerlingen deelnemen die bestaat uit 20 technieklessen met praktische oefeningen en opdrachten, die op donderdagmiddag worden gegeven op de Reggesteyn-vestiging Willem de Clerqstraat. Deze lessen worden verzorgd door Floris Fransen (leerkracht management van de Pr. Marijkeschool) en docenten van Reggesteyn.