Op deze pagina is meer informatie te vinden over de diverse kenniskringen en plusgroepen binnen Stichting 'Ieder kind telt'.

Onderwijs

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en leren op de scholen. Stichting ‘Ieder kind telt’ ontwikkelt een opbrengstgerichte cultuur waarbij handelingsgericht werken centraal staat.

Op de scholen wordt met veel inzet en plezier  gewerkt om kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen te verzorgen. De scholen geven invulling aan de schoolplannen welke zijn uitgewerkt in het  jaarlijks opgestelde SOP (school-ontwikkelplan).
Op stichtingsniveau zijn de geplande activiteiten beschreven in het Operationele Beleidsplan (OBP).

De onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda. Opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijsproces te verbeteren, zodat de leerprestaties toenemen.
Het onderwijsproces is handelingsgericht afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Stichting 'Ieder kind telt' streeft naar:
Goed onderwijs door professionele leerkrachten die het handelen en gedrag afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling;
opbrengsten minimaal op het niveau van de wettelijke vastgestelde inspectienormen;
vastgestelde ambitieniveaus.

 

 

Gouden handen groep

Wat is de GH-Groep?
De Gouden Handengroep is een initiatief van Stichting ‘Ieder kind telt’ in samenwerking met CSG Reggesteyn, waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs in de gemeente Hellendoorn door middel van praktische activiteiten met een hoge succesfactor, mogen ervaren dat ze ‘iets’ kunnen. ‘Ik kan iets in plaats van ik kan niets!’

De deelnemende leerlingen komen zo’n 14 middagen per schooljaar naar Reggesteyn (locatie W. de Clercqstraat) om met elkaar praktische en laagdrempelige opdrachten uit te voeren op het gebied van Techniek en Zorg en Welzijn.