11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Veilig op weg naar De Es!

Vandaag zijn de leerlingen van de onderbouw gestart in het gebouw van De Es. De leerlingen van de bovenbouw gingen naar locatie De Blenke.
Om alle leerlingen veilig naar hun 'nieuwe' locatie te laten reizen kregen alle leerlingen een passend veiligheidshesje aangemeten. Want 'Ieder kind telt en ieder kind veilig!' staat te lezen op de veiligheidshesjes.

Terug naar het nieuwsoverzicht