11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 180 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1650 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

  • RT @MinOCW: Het aantal kinderen dat wordt gepest, is weer afgenomen. Dat schrijft minister @arieSlob aan de Tweede Kamer. Dit is goed nieuw…
  • RT @CNVOnderwijs: Maar zal het ook genoeg zijn? Over een uur, bij het verschijnen van de miljoenennota, weten we meer: http://t.co/xeueezk

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Time-Out-Tegel geplaatst op Pr. Marijkeschool!

Op 17 april worden er op 150 Twentse basisscholen een Time-Out-Tegel gelegd: 'time out  tegen pesten!'. Deze tegel is door de Stichting Twente tegen pesten ter nagedachtenis aan Tim Ribberink ontworpen om te zorgen dat pesten bespreekbaar wordt.
De Prinses Marijkeschool heeft vanochtend ook een speciaal moment daarvoor ingelast. De eer was aan Juf Melisanda om de Time-Out-Tegel te leggen. De directeur, de heer Groot Wassink  heeft uitgelegd waarom het zo belangrijk is om niet te pesten en om erover te praten.

Het dagelijks contact met deze tegel zorgt dat kinderen bewust, maar ook onbewust met de gedachte achter deze speciale tegel in aanraking komen en daardoor het Time-out teken leren begrijpen en gebruiken.


 

Terug naar het nieuwsoverzicht