11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

  • Wij zoeken per 1 augustus voor SBO de Brug een verbindende en opbouwende directeur! Zie voor meer informatie… http://t.co/wJU0iVmtH0
  • Op zoek naar een LIO stage voor schooljaar 2018-2019? Op een aantal van onze scholen hebben we een vacature! http://t.co/nHEpjZGXnz
  • U zoekt een goede school voor uw kind? U wilt zich tijdig oriënteren? U wilt een gesprek, een rondleiding, de schoo… http://t.co/Qc2KCM2U9T
  • Ook de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' staken want de leerkracht doet er toe! #POinactie #pocoderood http://t.co/qj4saMyYrQ
  • Per 1 januari 2018 zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied 'onderwijskundige kennis'.… http://t.co/XgdmMKU2g9

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Terugblik Identiteitsdag 18 maart 2015

Op woensdag 18 maart jl. heeft in de Schaapskooi de tweejaarlijkse Identiteitsdag plaatsgevonden.
Het thema was: 'Op reis'! Een pleisterplaats onderweg, waar we inspiratie op doen en op verhaal komen.
Deze ochtend zijn alle medewerkers van onze Stichting in gesprek geweest met wat ons drijft en bezielt in het (Christelijk) onderwijs. Waarom hebben we voor onderwijs gekozen en wat zien we daar van terug in ons dagelijkse werk? Dit leverde boeiende gesprekken op en stemt tot nadenken over onze rol als juf en meester op onze scholen.
We kunnen terugkijken op een inspirerende studiedag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Terug naar het nieuwsoverzicht