11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 180 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1650 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

  • RT @MinOCW: Het aantal kinderen dat wordt gepest, is weer afgenomen. Dat schrijft minister @arieSlob aan de Tweede Kamer. Dit is goed nieuw…
  • RT @CNVOnderwijs: Maar zal het ook genoeg zijn? Over een uur, bij het verschijnen van de miljoenennota, weten we meer: http://t.co/xeueezk

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Opening schooljaar 2018-2019

Dinsdagmiddag 4 september jl. vond een bijeenkomst voor de medewerkers van Stichting 'Ieder kind telt' plaats op het schoolplein van de Bongerd. Allereerst werden nieuwe medewerkers voorgesteld en veel succes gewenst binnen de stichting.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de folder van het Strategisch Beleidsplan 2018-2022 gelanceerd.

Het SBP is het afgelopen jaar tot stand gekomen door met  alle gremia van de organisatie in gesprek te gaan. Het volledige SBP kunt u lezen onder de knop 'organisatie'.

Terug naar het nieuwsoverzicht