11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Op slot!

Vandaag, 1 juli, om 12.00 uur hebben Hennie de Graaf en Jacob Keizer, leerkrachten van het eerste uur van de 'voormalige' Prins Clausschool onder grote belangstelling de deur van de school op slot gedaan.
Na de zomervakantie starten leerlingen en leerkrachten van De Meander in het vernieuwde gebouw aan de Lochtersweg.

Terug naar het nieuwsoverzicht