11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Ontwikkeling door beweging!

Studiedag 16 maart 2016
Wandelend van de ene locatie naar de andere:  En op elke locatie een lezing: 

Persoonlijke ontwikkeling : Van werkdruk naar werkplezier! (De Meander)
Pedagogische ontwikkeling : Past het onderwijs nog in het Passend Onderwijs? (De Brug)
Professionele ontwikkeling : Lerarenregister en vaardigheidsmeter (Talentrijk)

Terug naar het nieuwsoverzicht