11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Onderwijscafé 3 april 2014

Donderdag 3 april a.s. van 16.00 tot 18.00 uur is er opnieuw Onderwijscafé van de Stichting 'Ieder kind telt' in Restaurant De Kroon in Hellendoorn. Spreker is Jan Jutten en het onderwerp is Van moetisme naar moreel besef'. Er is vrije toegang voor de medewerkers van de Stichting en bij binnenkomst ontvang je 2 consumptiemunten. Geef je op via onderwijscafe@iederkindtelt.nl !!

Terug naar het nieuwsoverzicht