11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Nieuwbrief Kenniskring Hoogbegaafdheid

Onder het hoofdstuk 'Onderwijs - kenniskringen' vindt u de nieuwste nieuwsbrief van de Kenniskring hoogbegaafdheid. Tevens de presentatie van de bijeenkomst van deze kenniskring en het artikel 'Laat mij even' van Dolf Janson. Veel leesplezier!

Terug naar het nieuwsoverzicht