11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 180 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1650 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

  • RT @MinOCW: Het aantal kinderen dat wordt gepest, is weer afgenomen. Dat schrijft minister @arieSlob aan de Tweede Kamer. Dit is goed nieuw…
  • RT @CNVOnderwijs: Maar zal het ook genoeg zijn? Over een uur, bij het verschijnen van de miljoenennota, weten we meer: http://t.co/xeueezk

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag van Stichting 'Ieder kind telt' 2014 is uit. We nodigen u van harte uit dit te lezen. Benieuwd? Bekijk dan de digitale versie van ons verslag op deze website. Ga naar het tablad 'organisatie' en klik op 'Jaarverslag 2014' of klikt u hier. Een overzicht van alle onderwerpen uit het verslag vindt u in de inhoudsopgave. Wilt u reageren op ons jaarverslag? We ontvangen uw mail graag op: info@iederkindtelt.nl

Met vriendelijke groet,

Henk Slabbekoorn
Voorzitter College van Bestuur Stichting 'Ieder kind telt'

Terug naar het nieuwsoverzicht