11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

  Stichting 'Ieder kind telt'

  Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

  Twitter

  @iederkindtelt

  • Op zoek naar een LIO stage voor schooljaar 2018-2019? Op een aantal van onze scholen hebben we een vacature! http://t.co/nHEpjZGXnz
  • U zoekt een goede school voor uw kind? U wilt zich tijdig oriënteren? U wilt een gesprek, een rondleiding, de schoo… http://t.co/Qc2KCM2U9T
  • Ook de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' staken want de leerkracht doet er toe! #POinactie #pocoderood http://t.co/qj4saMyYrQ
  • Per 1 januari 2018 zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied 'onderwijskundige kennis'.… http://t.co/XgdmMKU2g9
  • Vacatures LIO-invulling schooljaar 2017-2018 te vinden op onze website! http://t.co/nHEpjZGXnz

  Algemene organisatie

  De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
  De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

  Jaarverslag 2014

  Het jaarverslag van Stichting 'Ieder kind telt' 2014 is uit. We nodigen u van harte uit dit te lezen. Benieuwd? Bekijk dan de digitale versie van ons verslag op deze website. Ga naar het tablad 'organisatie' en klik op 'Jaarverslag 2014' of klikt u hier. Een overzicht van alle onderwerpen uit het verslag vindt u in de inhoudsopgave. Wilt u reageren op ons jaarverslag? We ontvangen uw mail graag op: info@iederkindtelt.nl

  Met vriendelijke groet,

  Henk Slabbekoorn
  Voorzitter College van Bestuur Stichting 'Ieder kind telt'

  Terug naar het nieuwsoverzicht