11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 180 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1650 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

  • RT @MinOCW: Het aantal kinderen dat wordt gepest, is weer afgenomen. Dat schrijft minister @arieSlob aan de Tweede Kamer. Dit is goed nieuw…
  • RT @CNVOnderwijs: Maar zal het ook genoeg zijn? Over een uur, bij het verschijnen van de miljoenennota, weten we meer: http://t.co/xeueezk

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Gouden handen project

De gouden handen groep start is gestart op donderdag 5 september 2013.
Chris Lindhout (directeur De Schaapskooi) is initiatiefnemer samen met scholengemeenschap Reggesteyn om leerlingen die moeite hebben met theoretische vakken als lezen, taal en rekenen. Maar talenten laten zien bij de creatieve vakken zoals techniek, tekenen en handvaardigheid. Deze kinderen hebben gouden handen!  Doel is om leerlingen door middel van praktische opdrachten en succeservaringen het plezier in leren en het met plezier naar school gaan te laten ervaren!
Daarom dit jaar een pilot waaraan 11 leerlingen deelnemen die bestaat uit 20 technieklessen met praktische oefeningen en opdrachten, die op donderdagmiddag worden gegeven op de Reggesteyn-vestiging Willem de Clerqstraat. Deze lessen worden verzorgd door Floris Fransen (leerkracht groep 8 van de Schaapskooi) en Jan Getkate (docent Reggesteyn).
De eerste nieuwsbrief kunt u vinden onder het hoofdstuk 'Onderwijs' 

Terug naar het nieuwsoverzicht