11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

  • U zoekt een goede school voor uw kind? U wilt zich tijdig oriënteren? U wilt een gesprek, een rondleiding, de schoo… http://t.co/Qc2KCM2U9T
  • Ook de scholen van Stichting 'Ieder kind telt' staken want de leerkracht doet er toe! #POinactie #pocoderood http://t.co/qj4saMyYrQ
  • Per 1 januari 2018 zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied 'onderwijskundige kennis'.… http://t.co/XgdmMKU2g9
  • Vacatures LIO-invulling schooljaar 2017-2018 te vinden op onze website! http://t.co/nHEpjZGXnz
  • Een compliment voor alle leraren van Stichting 'Ieder kind telt' #dagvandeleraar http://t.co/iKj4hYPyxe

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Feestelijke opening De Twijn

Onderwijswethouder Johan Coes verrichtte vrijdag 16 januari 2015 samen met vier kinderen de officiële opening van scholencluster De Twijn, die is gebouwd op de voormalige ijsbaan aan de P.C. Stamstraat. De kinderen vertegenwoordigen de vier vaste gebruikers van die multifunctionele gebouw, te weten onze christelijke basisschool Talentrijk, de openbare basisschool De Peppel, Stichting Kinderopvang West Twente en de Stichting Peuterspeelzalen. 
De symbolische opening werd voorafgegaan door een voorstelling van theaterman Dolf Moed uit Hengelo welke ademloos werd gevolgd door bijna driehonderd leerlingen, hun ouders en genodigden.

Terug naar het nieuwsoverzicht