11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 200 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1700 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Dag van de leraar

Ben jij de leraar die
...aandacht geeft;
...belangstelling heeft;
...ieder kind ziet zoals het is.

Dat kun je alleen doen als
...je jezelf bent;
...je glimlach anderen bereikt;
...je 'echt' bent!

Dank voor alle inzet en echtheid!
Dag van de leraar 2014

 

Terug naar het nieuwsoverzicht