11 scholen voor christelijk geïnspireerd onderwijs!

Stichting 'Ieder kind telt'

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 180 personeelsleden onderwijs bieden aan ongeveer 1650 leerlingen in de gemeente Hellendoorn.

Twitter

@iederkindtelt

  • RT @MinOCW: Het aantal kinderen dat wordt gepest, is weer afgenomen. Dat schrijft minister @arieSlob aan de Tweede Kamer. Dit is goed nieuw…
  • RT @CNVOnderwijs: Maar zal het ook genoeg zijn? Over een uur, bij het verschijnen van de miljoenennota, weten we meer: http://t.co/xeueezk

Algemene organisatie

De Stichting 'Ieder kind telt' staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De missie van de Stichting ‘Ieder kind telt’ is het unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en te respecteren. Vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud te willen geven aan opvoeding en onderwijs. Kennis en vaardigheden belangrijk te vinden, maar ook het omgaan met waarden en normen in het omgaan met elkaar.

Badeendjes verkoop gestart!

Op maandagmorgen 23 mei 2016 organiseert Stichting 'Ieder kind telt' een badeendjesrace. Op deze feestelijke dag zullen duizenden badeendjes het ruime sop kiezen en de strijd aangaan welke het eerst over de finisch is. Het evenement zal plaats vinden in de Regge. Alle eendjes zijn voorzien van een uniek nummer dat correspondeert met een eigen adoptiecertificaat.
Voor de eendjes die het eerst over de finisch zijn, zijn mooie prijzen te winnen.
Op de scholen zijn de opgaveformulieren aanwezig. (Foto: badeendjes op De Ark!)

Terug naar het nieuwsoverzicht